ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

CHUYÊN THIẾT KẾ KHOÁ HỌC CHO DOANH NGHIỆP

BẮT ĐẦU

YÊU CẦUKhoá học

Số lượng học viên
doanh nghiệp bạn cần đào tạo?

10 đến 25 học viên

26 đến 50 học viên

51 đến 100 học viên

TIẾP THEO

Số ngày doanh nghiệp bạn cần đào tạo cho mỗi lớp?

TIẾP THEO

Chọn loại khoá học
doanh nghiệp bạn cần đào tạo

Agile Scrum Kanban XP

Project Management (Quản Lý Dự Án)

Business Analysis (Phân Tích Nghiệp Vụ)

Softskills (Kỹ Năng Mềm)

Emotional Intelligence (Trí Tuệ Cảm Xúc)

Agile Leadership (Lãnh Đạo Agile)

TIẾP THEO

Giảng viên

Nguyễn Bình Phương (Brian)

MBA, CSP, PMP®

Là chuyên gia đào tạo quản lý dự án cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ông được biết đến là giảng viên tiên phong trong đào tạo quản lý dự án cho doanh nghiệp tại Việt Nam, và rất thành công khi kiến tạo dự án khởi nghiệp EduTech cung cấp khoá học quản lý dự án qua mạng cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia.