Đào Tạo Quản Lý Dự Án PMBOK®, Agile/Scrum

Đào Tạo Chứng Chỉ PMP®, CSD

BẮT ĐẦU

YÊU CẦUKhoá học

Số lượng học viên
doanh nghiệp bạn cần đào tạo?

10 đến 25 học viên

26 đến 50 học viên

51 đến 100 học viên

TIẾP THEO

Số ngày doanh nghiệp bạn cần đào tạo cho mỗi lớp?

TIẾP THEO

Chọn chủ đề khoá học
doanh nghiệp bạn cần đào tạo

Quản Lý Dự Án Ngân Hàng theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK & Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Công Nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK & Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Startups theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK & Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum dành cho cấp lãnh đạo

Luyện thi chứng chỉ Project Management Professional - PMP®

Đào tạo Certified Scrum Developer - CSD® theo tiêu chuẩn ScrumAlliance

TIẾP THEO

Giảng viên

BRIAN PHUONG NGUYEN

MBA, CSP, PMP®

Hiện đang sống tại Vancouver, Canada. Ông là chuyên gia đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia.

Ông được biết đến là giảng viên tiên phong đào tạo quản lý dự án cho doanh nghiệp và nghiên cứu áp dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong quản lý dự án tại Việt Nam.

Ông đã xây dựng startups công nghệ đào tạo trực tuyến áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của Việt Nam cung cấp khoá học quản lý dự án trên 168 quốc gia với doanh số hơn 1 triệu USD mỗi năm, 70% doanh thu đến từ Bắc Mỹ. Ngoài ra, ông còn xây dựng văn phòng quản lý dự án (PMO) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và quản lý dự án triển khai mạng viễn thông 3G đầu tiên của Việt Nam.