ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

CHUYÊN THIẾT KẾ KHOÁ HỌC CHO DOANH NGHIỆP

BẮT ĐẦU

YÊU CẦUKhoá học

Số lượng học viên
doanh nghiệp bạn cần đào tạo?

10 đến 25 học viên

26 đến 50 học viên

51 đến 100 học viên

TIẾP THEO

Số ngày doanh nghiệp bạn cần đào tạo cho mỗi lớp?

TIẾP THEO

Chọn chủ đề khoá học
doanh nghiệp bạn cần đào tạo

Quản Lý Dự Án Ngân Hàng theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK & Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Công Nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK & Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum dành cho cấp lãnh đạo

Xây dựng Project Management Office - PMO theo tiêu chuẩn quốc tế PMI

Luyện thi chứng chỉ Project Management Professional - PMP®

Đào tạo Certified Scrum Developer - CSD® theo tiêu chuẩn ScrumAlliance

TIẾP THEO

Giảng viên

Nguyễn Bình Phương (Brian)

MBA, CSP, PMP®

Hiện đang sống tại Vancouver, Canada. Giảng viên Nguyễn Bình Phương (Brian) là chuyên gia đào tạo quản lý dự án cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia. Ông được biết đến là giảng viên tiên phong đào tạo quản lý dự án cho doanh nghiệp tại Việt Nam, và rất thành công khi kiến tạo dự án khởi nghiệp EduTech cung cấp khoá học quản lý dự án qua mạng cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 nước, 70% doanh số đến từ Bắc Mỹ.