img

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals

Ngày 20-21-22 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
10:55am on Friday 23rd November 2018
View more
img

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 13-14-15 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
10:55am on Friday 16th November 2018
View more
img

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 06-07-08 tháng 11 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Napas.
10:55am on Saturday 10th November 2018
View more
img

Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 23-24-25 tháng 10 năm 2018 TRUSTGROUP và Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
10:55am on Friday 26th October 2018
View more
img

Trường Đào Tạo Cán Bộ - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 16-17 18-19-20 tháng 10 năm 2018 TRUSTGROUP và Trường Đào Tạo Cán Bộ - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Hà Nội.
10:55am on Monday 22nd October 2018
View more
img

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 19-20-21 tháng 9 năm 2018 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
10:55am on Monday 24th September 2018
View more
img

Công ty cổ phần FPT Nhật Bản - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 4-5-6 và ngày 10-11-12 tháng 8 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty cổ phần FPT Nhật Bản đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Tokyo và Osaka.
10:55am on Friday 14th September 2018
View more
img

Khai Giảng Agile/Scrum/PMBOK Dành Cho Các Cấp Quản Lý

Khoá học sẽ giúp bạn đạt được 3 mục tiêu sau cho dù bạn đang ở bất kỳ cấp quản lý nào trong công ty: - Áp dung các tiêu chuẩn quốc tế Agile, Scrum, PMBOK và các công cụ cần thiết để dự án của bạn hoàn thành nhanh nhất với công sức ít nhất. - Áp dụng trí tuệ cảm xúc và tinh thần lãnh đạo Agile để dự án của bạn chắn chắn thành công. - Nghệ thuật hoàn thành gấp đôi công việc dự án trong một nữa thời gian.
10:55am on Monday 10th September 2018
View more