Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp cùng nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Chiến lược duy trì phát triển các chi nhánh hiện tại và tăng cường triển khai các khoá học quản lý dự án chất lượng cho đội ngũ gồm nhiều nhà quản lý dự án giỏi và tâm huyết làm nên một tập thể vững mạnh không chỉ được xây dựng trên nền tảng lợi ích kinh tế mà còn trên giá trị nhân văn.

ACB đòi hỏi nhân viên không chỉ trau dồi chuyên môn nghiệp vụ quản lý dụ án tại đơn vị mình, mà còn luôn thể hiện tinh thần đạo đức tốt thông qua việc quan tâm đến xã hội và môi trường xung quanh. Ngày 26-27-28 tháng 02 năm 2019 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.

TRUSTGROUP chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại ACB đã hoàn thành xong khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) và chúc các anh chị áp dụng thành công tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK vào các dự án tại đơn vị mình.