Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Những thành quả mà Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã đạt được khẳng định khả năng lãnh đạo của tập thể ban lãnh đạo gồm các nhà quản lý dự án tâm huyết hàng đầu của ACB. Để có được nguồn nhân lực lãnh đạo gồm các nhà quản lý dự án cấp trung và cấp cao, ACB đã đầu tư rất nhiều trong việc liên tục tăng cường triển khai các khoá đào tạo quản lý dự án chất lượng cho đội ngũ gồm nhiều nhà quản lý dự án giỏi và tâm huyết nhằm duy trì được đội ngũ kế thừa giỏi chuyên môn và có tư chất lãnh đạo. 

Các nhà quản lý dự án này sẽ được giao các thử thách khác nhau, từ dễ đến khó, từ quản lý một nhóm nhỏ đến lãnh đạo nhóm lớn hơn, gánh vác những công việc đơn giản đến nhận lãnh những công việc có trách nhiệm nặng nề hơn, giúp họ tự tin và phát huy tối đa tố chất lãnh đạo của mình. Ngày 05-06-07 tháng 03 năm 2019 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.

TRUSTGROUP chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại ACB đã hoàn thành xong khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) và chúc các anh chị áp dụng thành công tiêu chuẩn quản lý dự án PMBOK vào các dự án tại đơn vị mình.