Trí Tuệ Cảm Xúc dành cho chuyên gia quản lý dự án

Làm thế nào quản lý thành công các dự án để các dự án đáp ứng kết quả mong muốn đã trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây, vì làm việc dự án đã trở thành một lựa chọn ưu tiên và hình thức chủ yếu của các tổ chức, công ty trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp (Clarke và Howell, 2009).

Thành công của dự án được đo lường về mặt hoàn thành dự án với các ràng buộc về phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, tài nguyên và rủi ro được phê duyệt giữa người quản lý dự án và nhà tài trợ dự án (Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI, 2013). Để cân bằng sáu ràng buộc này trong suốt vòng đời dự án, người quản lý dự án không chỉ cần năng lực kiến thức để hiểu quản lý quy trình dự án, các công cụ và kỹ thuật, và năng lực thực hiện của việc áp dụng kiến thức quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu dự án; nhưng cũng năng lực giao tiếp, lãnh đạo, quản lý, khả năng nhận thức, hiệu quả và tính chuyên nghiệp (Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI, 2007). Ngoài ra, tài liệu quản lý dự án cho thấy một sự thay đổi từ tập trung kỹ thuật sang tập trung vào con người những năm gần đây và khía cạnh quan trọng được coi là gắn liền với sự thành công của các dự án là năng lực cá nhân của các nhà quản lý dự án (Turner, Huemann và Keegan, 2008).
 
Gần đây, Trí tuệ cảm xúc (EI) đã được đề xuất là một lĩnh vực duy nhất của sự khác biệt cá nhân có khả năng làm nền tảng cho các nhà quản lý dự án Các hành vi liên quan với sự thành công của các dự án (Clarke và Howell, 2009). Vì quản lý dự án là hoàn thành công việc thông qua con người, người quản lý dự án cần học hỏi, phát triển và áp dụng EI để lãnh đạo nhóm dự án một cách hiệu quả, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan của dự án và đạt được mục tiêu của các dự án thành công. Người quản lý dự án thành thạo EI sẽ thiết lập ngoài những người quản lý dự án khác (Mersino, 2007).
Đồng ý với xu hướng này, Nguyễn Bình Phương (Brian) bắt đầu thiết kế một khóa đào tạo EI cho các nhà quản lý dự án tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này sẽ xác định liệu các nhà quản lý dự án tại Việt Nam có áp dụng EI trong công việc của họ hay không và xác định liệu ứng dụng EI có thể phát triển năng lực cá nhân của các nhà quản lý dự án tại Việt Nam hay không.
 
Trích nghiên cứu: Trí Tuệ Cảm Xúc dành cho chuyên gia quản lý dự án.

 

Tác giả: Brian Phuong Nguyen, MBA, CSP, PMP®
 

Ông là chuyên gia đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia hiện đang sống và làm việc tại Vancouver, Canada.

Ông là giảng viên toàn cầu (world-class instructor) dày dạn kinh nghiệm thực tế trong các dự án công nghệ, ngân hàng, startups tại Việt Nam với những thành tựu nổi bật:

  • Xây dựng startups công nghệ đào tạo trực tuyến đầu tiên của Việt Nam để bán các khoá học quản lý dự án do ông thiết kế cho các chuyên gia quản lý dự án trên 168 quốc gia với doanh số hơn 1 triệu USD mỗi năm, 70% doanh thu đến từ Bắc Mỹ.

  • Xây dựng văn phòng quản lý dự án Project Management Office (PMO) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam để quản lý các dự án chiến lược công nghệ trị giá 75 triệu USD của một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

  • Quản lý dự án triển khai mạng viễn thông 3G đầu tiên trị giá 80 triệu USD của Việt Nam.


Tài liệu tham khảo:
Clarke Nicholas and Howell Ranse. (2009). Emotional Intelligence and Projects.
Creswell John W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd edition).
Goleman Daniel. (1995). Emotional Intelligence.
Goleman Daniel. (2002). Primal Leadership.
Goleman Daniel. (1998). Working with Emotional Intelligence.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?
Mersino Anthony. (2007). Emotional Intelligence for Project Managers.
Mulcathy Rita. (2013). PMP Exam Prep (8th edition).
Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body ofKnowledge (5th edition).
Project Management Institute. (2007). Project Manager Competence Development Framework (2nd edition).
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence.
Turner J.Rodney, Huemann Martina, Keegan Anne. (2008). Human Resource Management in the project-oriented organization.