#studywithbrian 18 March 2019

Mình luôn phỏng vấn kinh nghiệm thất bại của anh chị em quản lý dự án vì sẽ thấy thấp thoáng hình ảnh thanh xuân mình trong đó, từ đó mình đánh giá được ứng viên, chứ các bạn nói về thành công mình khá khó đánh giá vì có thành công nào giống thành công nào đâu. Mình cũng luôn chia sẽ DON’Ts mỗi khi có bạn nào cần tư vấn về vấn đề gì vì không thích gò bó ai phải DO cái này cái kia. Và đây là 3 cái DON’T cho các bạn làm dự án:

1/ DON’T overlook risks.
2/ DON’T overlengthen projects.
3/ DON’T overwhelm yourself.

 

Giảng viên: Brian Phuong Nguyen, MBA, CSP, PMP®
 

Ông là chuyên gia đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia hiện đang sống và làm việc tại Vancouver, Canada.

Ông là giảng viên toàn cầu (world-class instructor) dày dạn kinh nghiệm thực tế trong các dự án công nghệ, ngân hàng, startups tại Việt Nam với những thành tựu nổi bật:

  • Xây dựng startups công nghệ đào tạo trực tuyến đầu tiên của Việt Nam để bán các khoá học quản lý dự án do ông thiết kế cho các chuyên gia quản lý dự án trên 168 quốc gia với doanh số hơn 1 triệu USD mỗi năm, 70% doanh thu đến từ Bắc Mỹ.

  • Xây dựng văn phòng quản lý dự án Project Management Office (PMO) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam để quản lý các dự án chiến lược công nghệ trị giá 75 triệu USD của một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

  • Quản lý dự án triển khai mạng viễn thông 3G đầu tiên trị giá 80 triệu USD của Việt Nam.