Quản lý dự án là sự kết hợp cả khoa học và nghệ thuật

Khoa học là các dự án có hệ thống về quản lý công việc hiệu quả để cung cấp kết quả theo kế hoạch. Điều này bao gồm các nỗ lực để hoàn thành các yêu cầu của dự án và sử dụng các quy trình và công cụ thích hợp để hoàn thành công việc.
Nghệ thuật quản lý dự án liên quan đến cách người quản lý dự án sử dụng các kỹ năng như ảnh hưởng, tổ chức và chiến lược, bên cạnh các kỹ năng giao tiếp và cá nhân khác.
Nếu như khoa học đảm bảo chúng ta làm dự án đúng, tránh được những sai lầm đã từng phạm phải của lịch sử loài người hơn 100 năm làm dự án thì nghệ thuật giúp chúng ta hoàn thành nhanh hơn với công sức bỏ ra ít hơn. Nghệ thuật càng đặc biệt được chú ý hơn khi Jess Sutherland, một trong hai ngà sáng lập của Scrum cùng con trai mình giới thiệu quyển sách nghệ thuật làm việc gấp đôi với một nửa thời gian: “The Art of Doing Twice the Work in Half the Time”.
Hiện nay, khi nói về quản lý dự án, mọi người nói về PMBOK và Agile/Scrum. Thực ra, không có mô hình nào phù hợp với tất cả dự án của công ty (there is not a one-size-fits-all structure for any given organization). Là người quản lý dự án, chúng ta cần hiểu rõ cả hai PMBOK và Agile/Scrum để áp dụng linh hoạt vào dự án của mình. Là lãnh đạo công ty, chúng ta cần nắm những điểm mạnh, điểm yếu của cả PMBOK và Agile/Scrum hổ trợ tốt nhất cho các dự án của công ty.
 

 

Tác giả: Brian Phuong Nguyen, MBA, CSP, PMP®
 

Ông là chuyên gia đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum cho các doanh nghiệp trên 30 quốc gia hiện đang sống và làm việc tại Vancouver, Canada.

Ông là giảng viên toàn cầu (world-class instructor) dày dạn kinh nghiệm thực tế trong các dự án công nghệ, ngân hàng, startups tại Việt Nam với những thành tựu nổi bật:

  • Xây dựng startups công nghệ đào tạo trực tuyến đầu tiên của Việt Nam để bán các khoá học quản lý dự án do ông thiết kế cho các chuyên gia quản lý dự án trên 168 quốc gia với doanh số hơn 1 triệu USD mỗi năm, 70% doanh thu đến từ Bắc Mỹ.

  • Xây dựng văn phòng quản lý dự án Project Management Office (PMO) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam để quản lý các dự án chiến lược công nghệ trị giá 75 triệu USD của một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

  • Quản lý dự án triển khai mạng viễn thông 3G đầu tiên trị giá 80 triệu USD của Việt Nam.