img

Công ty cổ phần FPT Nhật Bản - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 4-5-6 và ngày 10-11-12 tháng 8 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty cổ phần FPT Nhật Bản đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Tokyo và Osaka.
1:12pm on Friday 14th September 2018
View more
img

Khai Giảng Agile/Scrum/PMBOK Dành Cho Các Cấp Quản Lý

Khoá học sẽ giúp bạn đạt được 3 mục tiêu sau cho dù bạn đang ở bất kỳ cấp quản lý nào trong công ty: - Áp dung các tiêu chuẩn quốc tế Agile, Scrum, PMBOK và các công cụ cần thiết để dự án của bạn hoàn thành nhanh nhất với công sức ít nhất. - Áp dụng trí tuệ cảm xúc và tinh thần lãnh đạo Agile để dự án của bạn chắn chắn thành công. - Nghệ thuật hoàn thành gấp đôi công việc dự án trong một nữa thời gian.
1:12pm on Monday 10th September 2018
View more