img

Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 23-24-25 tháng 10 năm 2018 TRUSTGROUP và Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
5:29am on Friday 26th October 2018
View more
img

Trường Đào Tạo Cán Bộ - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 16-17 18-19-20 tháng 10 năm 2018 TRUSTGROUP và Trường Đào Tạo Cán Bộ - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Hà Nội.
5:29am on Monday 22nd October 2018
View more
img

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 19-20-21 tháng 9 năm 2018 TRUSTGROUP và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại ACB.
5:29am on Monday 24th September 2018
View more
img

Công ty cổ phần FPT Nhật Bản - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 4-5-6 và ngày 10-11-12 tháng 8 năm 2018 TRUSTGROUP và Công ty cổ phần FPT Nhật Bản đã tổ chức khoá học quản lý dự án Project Management Fundamentals (PMF) cho các anh chị quản lý dự án tại Tokyo và Osaka.
5:29am on Friday 14th September 2018
View more