article

Agile/Scrum/PMBOK Dành Cho Các Cấp Quản Lý


Hà Nội

2 ngày cuối tuần: 27-28 tháng 10 năm 2018

Mail: steve@trustgroup.asia
Phone: 0938 997 663

Description

- Áp dung các tiêu chuẩn quốc tế Agile, Scrum, PMBOK và các công cụ cần thiết để dự án của bạn hoàn thành nhanh nhất với công sức ít nhất.
- Áp dụng trí tuệ cảm xúc và tinh thần lãnh đạo Agile để dự án của bạn chắn chắn thành công.
- “Nghệ thuật hoàn thành gấp đôi công việc dự án trong một nữa thời gian” (“The Art of Doing Twice the Work in Half the Time”, Jeff Sutherland).

Giảng viên:

Nguyễn Bình Phương (Brian), MBA, CSP, PMP. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nguyenbinhphuong/

Nguyễn Thanh Phương, Msc, CSP. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuongada/

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/pmbokagilescrum-danh-cho-cac-cap-quan-ly-tickets-48381669877