img

Chỉ Đạo Dự Án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và Agile/Scrum (PMBOK & Agile/Scrum for Executives) 25/05/2019, PULLMAN, HÀ NỘI 26/05/2019, PULLMAN, TP. HỒ CHÍ MINH Email: steve@trustgroup.asia. Hotline: 0938 997 663. Mục đích: Các anh chị lãnh đạo và quản lý cao cấp hoàn toàn không có thời gian cho những khoá học nhiều lý thuyết và thực hành dài dòng. C&a...
View more