img

- Áp dung các tiêu chuẩn quốc tế Agile, Scrum, PMBOK và các công cụ cần thiết để dự án của bạn hoàn thành nhanh nhất với công sức ít nhất. - Áp dụng trí tuệ cảm xúc và tinh thần lãnh đạo Agile để dự án của bạn chắn chắn thành công. - “Nghệ thuật hoàn thành gấp đôi công việc dự án trong một nữa thời gian” (“The Art of Doing Twice...
2 ngày cuối tuần: 27-28 tháng 10 năm 2018
View more
img

- Áp dung các tiêu chuẩn quốc tế Agile, Scrum, PMBOK và các công cụ cần thiết để dự án của bạn hoàn thành nhanh nhất với công sức ít nhất. - Áp dụng trí tuệ cảm xúc và tinh thần lãnh đạo Agile để dự án của bạn chắn chắn thành công. - “Nghệ thuật hoàn thành gấp đôi công việc dự án trong một nữa thời gian” (“The Art of Doing Twice th...
2 ngày cuối tuần: 20-21 tháng 10 năm 2018
View more