TRUSTGROUP ASIA 

Thành lập:

Từ năm 2012, chúng tôi đã đào tạo quản lý dự án tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và xây dựng startups công nghệ đào tạo trực tuyến áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của Việt Nam cung cấp khoá học quản lý dự án trên 168 quốc gia với doanh số 1 triệu USD mỗi năm, 70% doanh thu đến từ Bắc Mỹ.

Đến nay:

Chúng tôi đã hoàn thiện giải pháp đào tạo trực tuyến toàn diện E-learning, Podcasts, Simulators gọi tắt là giải pháp EPS. Nhóm giải pháp EPS đang phát triển sản phẩm tại văn phòng Vancouver, Canada và triển khai cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục dịch vụ đào tạo quản lý dự án đẳng cấp nhất cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng thị trường ra toàn cầu của các doanh nghiệp Việt cũng như các công ty đa quốc gia. 

Với cộng đồng chuyên gia quản lý dự án trên toàn cầu, chúng tôi tiếp tục cung cấp các khoá học trực tuyến với chất lượng tốt nhất và giá tốt nhất hiện nay.

DỊCH VỤ

TRUSTGROUP ASIA cung cấp ba dịch vụ chính tại Việt Nam:
  1. Topnotch Onsite Training Service: Dịch vụ đào tạo quản lý dự án đẳng cấp nhất cho các doanh nghiệp.
  2. Total Online Learning Solutions: Triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến toàn diện EPS cho các doanh nghiệp.
  3. World-class Online Training Service: Dịch vụ đào tạo trực tuyến đẳng cấp quốc tế cho các chuyên gia quản lý dự án.

ĐỘI NGŨ

Brian Phuong Nguyen, MBA, CSP, PMP®
Brian Phuong Nguyen, MBA, CSP, PMP®
Brian là người định hướng của chúng tôi.
Brian nổi tiếng về kỹ năng đào tạo, nói trước công chúng và phong cách huấn luyện hiệu quả.
leader
Steve Nguyen, CEO Steve phụ trách kinh doanh, tài chính và điều hành toàn bộ hoạt động của chúng tôi.
leader
Duc Pham, CIO Duc phụ trách phát triển và triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến toàn diện EPS.

 

leader
Pearl Kim, CCO Pearl phụ trách phát triển nội dung hệ thống đào tạo trực tuyến và tổ chức đào tạo.